Auran ja Mynämäen identiteettitarinoista ideoita kuntien suunnitteluun ja kehittämiseen

Taajamien elinvoimaisuutta ja uusiutumista pohtinut hanke saatiin päätökseen ja tuloksena syntyneet identiteettitarinat esiteltiin hankkeen päätöstilaisuudessa keskiviikkona 21.8. Paikalle saapui mukava joukko hankkeen yhdistäneitä ihmisiä – asukkaita ja kunnan sekä Varsinais-Suomen ELY -keskuksen ja maakuntamuseon sekä ympäristöministeriön edustajia oli kuulemassa tuloksia ja keskustelemassa mm. keinoista edistää yhteistyötä ja erityisesti vetovoimaisen ja hyvän ympäristön suunnittelua.

Työssä kerättiin tietoa ja selvitettiin taajamien kehittymiseen vaikuttaneita asioita. Asukkaiden kanssa yhdessä pohdittiin tärkeiden paikkojen ja asioiden merkityksiä sekä paikkakunnan vetovoimaisuutta.

Hanke osoitti, kuinka keskustojen kehittämisessä tärkeää on oppia tunnistamaan nykytilanteeseen johtaneita syitä ja tarkastella taajamakuvaa kokonaisuutena – nähdä taajaman identiteetille tärkeät tekijät ja niiden merkitys.

Hanke oli myös parasta edistämistyötä, jossa eri tahoilla oli mahdollista tehdä yhteistyötä, jonka tulokset hyödyttävät niin kunnan kuin maakunnan liitonkin työtä.

Hankkeen tuloksena syntyivät Auran ja Mynämäen identiteettitarinat
Auran identiteettitarina
Mynämäen identiteettitarina

Muu aineisto löytyy Varsinais-Suomen liiton sivuilta
www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/edistaemisen-tyoekalut/vaelineitae-taajamien-elinvoimaisuuteen-ja-uusiutumiseen