Varsinais-Suomi on koulutusmaakunta, jonka vahvuutena on korkeatasoinen ja laaja-alainen osaaminen. Meillä toimii kaksi yliopistoa, neljä ammattikorkeakoulua ja 16 ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjää. Novida – ammattioppilaitos ja lukio -oppilaitosta ylläpitää Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä ja sen toimipaikat ovat Loimaalla, Liedossa ja Uudessakaupungissa. Novidan kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen on aktiivinen toimija Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin osaamis- ja koulutusasioihin keskittyvällä ennakointifoorumilla, joka pohtii maakunnallisia osaamiseen ja koulutukseen liittyviä teemoja.

Kumppanuuden kautta oman organisaation tavoitteet kuuluviin

Kumppanuus on sitä, että ei tarvitse puurtaa yksin. Usein samaa tavoitetta kohti voidaan olla menossa useita reittejä, ja voimat yhdistämällä saavutetaan paljon enemmän. Samalla yhden organisaation tavoitteet tulevat paremmin huomioiduksi kokonaisuudessa, kun laaditaan yhteisiä tavoitteita.

Antti toteaa, että kumppanuus voi vaikuttavuuden lisäksi antaa myös uusia tapoja toimia: ”Kumppanuus laajentaa toimintakenttääni ja antaa minulle hienon mahdollisuuden oppia uusia asioita ja edistää yhteistä hyvinvointiamme. Saan leveämmät hartiat viedä asioita eteenpäin.”

Koulutusyhteistyö kantaa hedelmää

Varsinais-Suomessa on maakunnan kokoon nähden poikkeuksellisen paljon ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjiä. Pirstaleisen järjestäjäkentän yhteisten näkemysten ja tavoitteiden muodostamista on rakennettu jo usean vuoden ajan säännöllisesti kokoontuvilla yhteistyöryhmillä. Tällaisia ovat muun muassa Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) koulutusjaosto, sekä ylimmän johdon, rehtoreiden sekä eri alojen opettajien säännölliset tapaamiset. Yhteistyötä tehdään ylitse koulutusasteiden. Antti on seurannut kehitystä tyytyväisenä: ”Maakuntaliitto on hienovaraisesti rakentanut maakunnan eri asteisten koulutuksen järjestäjien yhteistyötä. Kaiken taustalla on hyvä luottamus ja asiansa osaavat ihmiset.”

Konkreettisista esimerkeistä Antti nostaa esiin perusopetuksen jälkeisen koulutuksen järjestäjien yhteisen Ennakointiakatemia-hankkeen, joka käynnistyi syksyllä 2018. Hankkeen tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa ja vahvistaa yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä.

Varsinaissuomalaiseen yhteistyöhön oli hyvä tulla mukaan

Antin mukaan työn pitää olla riittävän haasteellista, ja joka päivä pitää tehdä tärkeitä asioita. Varsinais-Suomi on hieno paikka tehdä työtä, jonka vaikutukset näkyvät konkreettisesti omassa organisaatioissa, työelämässä ja koko maakunnan hyvinvoinnissa.

Antti kertoo, että kun hän reilut kuusi vuotta sitten tuli töihin Varsinais-Suomeen, kaikki ihmiset olivat entuudestaan tuntemattomia. Varsinaissuomalaisista jopa varoiteltiin: ”Kun entinen kollegani kuuli, että siirryn Helsingistä Varsinais-Suomeen, hän varoitti minua oudoista ihmisistä ja sisäänlämpiävästä varsinaissuomalaisuudesta. On ollut hienoa todeta, että hän oli täysin väärässä!”, Antti kiittää.

Vastaan otettiin hyvin ja varsin nopeasti Antti löysikin itsensä erilaisista kumppanuusryhmistä ja hankkeista, joiden kautta oli helppo tutustua uusiin ihmisiin ja päästä vaikuttamaan asioihin. Tästä hän kokee saavansa innostusta ja motivaatiota työhön.

Rohkeasti uusia yhteisiä tavoitteita

Antti haluaisi rohkaista kumppaneita asettamaan entistä rohkeammin yhteisiä maakunnallisia tavoitteita myös niissä asioissa, joihin liittyy paljon tunteita, aluepolitiikkaa, paikallispolitikointia ja joskus jopa itsekkäitä tavoitteita. Varsinais-Suomi on maantieteellisesti laaja. Turun merkitys ja kehittyminen on koko maakunnalle erittäin tärkeätä. Menestyäkseen Turku tarvitsee ympärilleen vahvan ja menestyvän maakunnan. ”Varsinais-Suomi on monessa asiassa hyvä esimerkki muulle Suomelle”, hän toteaa lopuksi.

 

Antti Virtasen haastattelun pohjalta tekstin toimitti Salla-Maria Lauttamäki.