Partnerskapsforum

Partnerskapsforum initierar samarbete i Egentliga Finland

Egentliga Finlands partnerskapsforum (”Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi”) är ett verktyg och nätverk för aktörer i Egentliga Finland som genomför målen i landskapsstrategin: ett fönster till samarbetet, verksamhetsformerna och samarbetsstrukturerna i landskapet och initierar samarbetet i Egentliga Finland.

Partnerskapsforumet består av arbetsgrupper, samarbetsnätverk och många aktiva aktörer i landskapet. Det ökar antalet möten där genomförandet av landskapsprogrammet främjas, nätverk med aktörer skapas och förstärks, söker nya verksamhetssätt och utnyttjar och utvecklar befintliga verksamhetssätt. Partnerskapsforumet samlar ihop öppna data och aktörerna med målet att uppnå mer tillsammans.

Landskapsförbundet stödjer arbetet genom att initiera samarbetet, lyfta fram partnerskapsmöjligheter och utveckla partnerskapsforumet tillsammans med nätverken. Det granskar förverkligandet av åtgärderna i landskapsstrategin med hjälp av partnerskapsbarometer.  Aktuella partnerskapsteman kan du följa via Egentliga Finlands Facebook-sidor och med #vskumppanuus (mest på finska).

Hitta din plats och komplettera nätverket – välkommen med!


Tilläggsinformation om nätverk:

  • Turismforum: Esa Högblom, tel. +358 40 776 0310, förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi
  • Kulturforum: Kirsi Stjernberg, tel. +358 40 551 3120, förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi
  • Internationel forum: Sonja Palhus, +358 40 534 3865, tel. förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi
  • Framhållningsakademi: Esa Högblom, tel. +358 40 776 0310, förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi
  • Öppen information: Antti Vasanen, tel. +358 50 410 2294, förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi
  • Naturresursforum: Aleksis Klap, tel. +358 40 721 3137, förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi
  • Planeringsforum: Kaisa Äijö, +358 44 030 4071, förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi
  • Blå tillväxt: Petteri Partanen, tel. +358 40 776 0630, förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi
  • Föreningen: Salla-Maria Lauttamäki, tel. +358 40 520 0761, förnamn.efternamn(at)varsinais-suomi.fi
  • Miljöforum: Merja Haliseva-Soila, tel. +358 295 022 863, info@ymparistonyt.fi