Maakuntastrategia » Uusi maakuntastrategia 2040+

Sivu päivitetty 23.12.2020

Varsinais-Suomen uuden maakuntastrategian 2040+ valmistelu on käynnissä! Varsinais-Suomen voimassa oleva maakuntastrategia sisältää maakuntasuunnitelman 2035+ ja maakuntaohjelman 2018–2021, ja on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut uusien maakuntaohjelmien laadintaa kaudelle 2022–2025.

Varsinais-Suomen liiton tavoitteena on moderni, raikas ja innostava Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+, jonka avulla yhdessä alueen toimijoiden kanssa rakennetaan yhä vahvempaa kumppanuutta ja Varsi-nais-Suomea, jossa elämänlaatu on parasta.

Työsuunnitelma

Varsinais-Suomen maakuntastrategia on nimetty kumppanuusstrategiaksi. Se vahvistaa aluetta suuntaamalla sen toimijoiden panostuksia yhdessä valittuihin tavoitteisiin ja toimiin, sekä ohjaamalla viranomaisten toimintaa ja hankerahoitusta. Se on alueen toimijoiden yhteinen tahtotila, joka valmistellaan laajassa yhteistyössä. Mukana valmistelussa ovat kunnat, valtion viranomaiset, korkeakoulut sekä alueiden kehittämiseen osallistuvat yhteisöt, järjestöt ja yritykset. Strategian valmistelusta, toteutumisesta, seurannasta ja arvioinnista vastaa maakunnan liitto ja strategian hyväksyy maakunnan liiton maakuntavaltuusto.

Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ valmistelu käynnistyy marraskuussa 2020 tilannekuvan muodostamisella. Valmistelu etenee talven aikana skenaariotyöskentelystä strategian ydinelementtien (visio, arvot, tavoitteet) päivitykseen ja keväällä 2021 toimenpiteiden muotoiluun. Strategialuonnos lähetetään tämän jälkeen sidosryhmien kommenteille, joiden perusteella maakuntastrategia viimeistellään ja toimitetaan maakuntavaltuuston käsittelyyn joulukuussa 2021.

Valmistelusta vastaa ja sitä koordinoi Varsinais-Suomen liitto ja erityisesti liiton sisäinen kumppanuustiimi. Valmistelun fasilitaattorina toimii 4FRONT.

Valmistelussa otetaan huomioon Uudenmaan, Hämeen ja Kymenlaakson liittojen kanssa syksyllä 2020 tehdyn maakuntaohjelmien vertaisarvioinnin tulokset ja suositukset. Lisäksi hyödynnetään erityisesti Kumppanuusbarometrin 2020 tuloksia.

Työryhmien työskentely

Maakuntastrategian 2040+ valmisteluprosessiin osallistuu laaja joukko maakunnan asiantuntijoita: kuntia, valtion viranomaisia, korkeakouluja ja oppilaitoksia sekä alueen kehittämiseen osallistuvia yhteisöjä, järjestöjä ja yrityksiä.

Kaikille avoimien tilaisuuksien lisäksi maakuntastrategian valmistelua tehdään Varsinais-Suomen liiton koolle kutsumissa temaattisissa työryhmissä. Työryhmät kutsutaan marraskuun lopussa ja niiden työskentely alkaa vielä vuoden 2020 aikana. Työryhmätyöskentelyn tavoite on mahdollisimman monipuolisen näkökulman varmistaminen. Kuhunkin neljään työryhmään odotetaan noin 20-30 asiantuntijaa. Kokonaisuudessaan noin vuoden ajan kestävän prosessin ennakoidaan sisältävän useita tapaamisia ja sähköistä työskentelyä.

  • Kestävän kasvun avaimet, pj. ylijohtaja Olli Madekivi, Varsinais-Suomen ELY-keskus
  • Vakaa, hyvinvoiva ja onnellinen Varsinais-Suomi, pj. toiminanjohtaja Kalle-Pekka Mannila, SPR Varsinais-Suomen piiri
  • Kansalaisyhteiskunnan uusi tuleminen, pj. Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sini Ruohonen
  • Digitalisaatio etenee ja talous etsii suuntaansa, pj. toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, Turun kauppakamari

Sihteerit antavat mielellään lisätietoja työryhmistä ja niiden toiminnasta. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi . 

Työryhmien tuottama maakuntastrategian luonnosversio käsitellään maakuntahallituksessa touko-kesäkuussa 2021, minkä jälkeen hallitus ja lähettää version kommentoitavaksi. Strategia on tarkoitus hyväksyä Varsinais-Suomen maakuntavaltuustossa joulukuussa 2021.

Viestintä ja vuorovaikutus

Maakuntastrategian valmistelun ja siihen liittyvän viestinnän tulee olla aktiivista, avointa ja ajantasaista. Varsinais-Suomen maakuntastrategiavalmistelua varten avataan oma sivu Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen Kumppanuusfoorumin internet-sivuille. Sivuilta löytyy säännöllisesti päivittyvä osallistamis- ja arviointisuunnitelma, sekä tarkemmat tiedot valmistelun vaiheista, osallistumistavoista ja tuloksista. Lisäksi valmisteluvaiheista kerrotaan Varsinais-Suomen liiton sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Twitter).

Vuorovaikutuksen työkaluina hyödynnetään ensisijaisesti tapaamisia ja verkkotyöskentelyalustoja. Tapaamiset ja työpajat järjestetään näillä näkymin läpi prosessin etäkokoustyökalujen avulla (Teams, Zoom), mutta koronaepidemiatilanteen muuttuessa myös muita ratkaisuja harkitaan. Verkkotyöskentelyalustoilla (Howspace, Google Docs ym.) jaetaan materiaaleja sekä kommentoidaan ja keskustellaan niiden sisällöistä.

Vaikutusten arviointi

Varsinais-Suomen maakuntastrategiaan 2040+ kuuluvan maakuntaohjelman 2022–2025 osalta tehdään ennakoiva Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) Varsinais-Suomen liiton puolesta strategiatyössä päätettyjen linjausten ja toimenpiteiden valmistuttua. Aineisto on tämän jälkeen löydettävissä maakuntastrategian verkkosivuilta.

Maakuntastrategian ja maakuntaohjelman toimenpiteiden vaikutusten arviointia jatketaan säännöllisesti strategian toteuttamisen ajan strategiassa määritellyin tavoin. Varsinainen vaikutusten arviointi tehdään strategiakauden päätyttyä.

Yhteystiedot ja kommentointi

Valmisteluun liittyvät kommentit ja kysymykset voi lähettää kaikissa valmistelun vaiheissa joko sähköisesti tai postitse seuraavien osoitteiden kautta: kirjaamo (at) varsinais-suomi.fi ja Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36 (PL 273) 20100 Turku.

Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ valmistelun osallistumis- ja arviointisuunnitelma (5.11.2020) (pdf-tiedosto)

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, puh. 040 506 3715
Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056
Erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, puh. 040 520 0761 (valmistelutyön koordinointi)
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, puh. 040 776 0630
Erikoissuunnittelija Timo Juvonen, puh. 040 8295 543
sähköpostit: etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi