Maakuntastrategia » Uusi maakuntastrategia 2040+

Sivu päivitetty 8.9.2021

Varsinais-Suomen uuden maakuntastrategian 2040+ valmistelu on käynnissä! Varsinais-Suomen voimassa oleva maakuntastrategia sisältää maakuntasuunnitelman 2035+ ja maakuntaohjelman 2018–2021, ja on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut uusien maakuntaohjelmien laadintaa kaudelle 2022–2025.

Varsinais-Suomen liiton tavoitteena on moderni, raikas ja innostava Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+, jonka avulla yhdessä alueen toimijoiden kanssa rakennetaan yhä vahvempaa kumppanuutta ja Varsinais-Suomea, jossa elämänlaatu on parasta.

Työsuunnitelma

Varsinais-Suomen maakuntastrategia on nimetty kumppanuusstrategiaksi. Se vahvistaa aluetta suuntaamalla sen toimijoiden panostuksia yhdessä valittuihin tavoitteisiin ja toimiin, sekä ohjaamalla viranomaisten toimintaa ja hankerahoitusta. Se on alueen toimijoiden yhteinen tahtotila, joka valmistellaan laajassa yhteistyössä. Mukana valmistelussa ovat kunnat, valtion viranomaiset, korkeakoulut sekä alueiden kehittämiseen osallistuvat yhteisöt, järjestöt ja yritykset. Strategian valmistelusta, toteutumisesta, seurannasta ja arvioinnista vastaa maakunnan liitto ja strategian hyväksyy maakunnan liiton maakuntavaltuusto.

Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ valmistelu käynnistyi marraskuussa 2020 tilannekuvan muodostamisella. Valmistelu eteni talven aikana skenaariotyöskentelystä strategian ydinelementtien (visio, arvot, tavoitteet) päivitykseen ja keväällä 2021 toimenpiteiden muotoiluun. Strategialuonnos lähetetään tämän jälkeen sidosryhmien kommenteille, joiden perusteella maakuntastrategia viimeistellään ja toimitetaan maakuntavaltuuston käsittelyyn joulukuussa 2021.

Valmistelusta vastaa ja sitä koordinoi Varsinais-Suomen liitto ja erityisesti liiton sisäinen kumppanuustiimi. Valmistelun fasilitaattorina toimii 4FRONT.

Valmistelussa otetaan huomioon Uudenmaan, Hämeen ja Kymenlaakson liittojen kanssa syksyllä 2020 tehdyn maakuntaohjelmien vertaisarvioinnin tulokset ja suositukset. Lisäksi hyödynnetään erityisesti Kumppanuusbarometrin 2020 tuloksia.

I Tilannekuva

Strategiavalmistelun pohjan muodostava tilannekuva laadittiin avainsidosryhmien toimesta. Työskentely koostui verkkotyöskentelystä ja kahdesta etätyöpajasta (2. ja 6.11.2020). Vaiheen tuloksena muodostui Varsinais-Suomen SWOT-analyysi, jota on kuljetettu ja päivitetty valmistelun rinnalla myös myöhemmissä vaiheissa.  

II Visiovaiheen teematyöryhmien työskentely

Maakuntastrategian 2040+ valmisteluprosessiin osallistuu laaja joukko maakunnan asiantuntijoita: kuntia, valtion viranomaisia, korkeakouluja ja oppilaitoksia sekä alueen kehittämiseen osallistuvia yhteisöjä, järjestöjä ja yrityksiä.

Kaikille avoimien tilaisuuksien lisäksi maakuntastrategian valmistelua tehdään Varsinais-Suomen liiton koolle kutsumissa temaattisissa työryhmissä. Työryhmät kutsuttiin avoimella kutsulla marraskuun 2020 lopussa ja niiden työskentely alkoi joulukuussa 2020. Työryhmätyöskentelyn tavoite on muodostaa maakuntastrategian visio, tavoitteet ja arvot. Kuhunkin neljään työryhmään osallistuu noin 30 asiantuntijaa. Kokonaisuudessaan noin vuoden ajan kestävän prosessin ennakoidaan sisältävän useita tapaamisia ja sähköistä työskentelyä.

 • Kestävän kasvun avaimet, pj. ylijohtaja Olli Madekivi, Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Vakaa, hyvinvoiva ja onnellinen Varsinais-Suomi, pj. toiminanjohtaja Kalle-Pekka Mannila, SPR Varsinais-Suomen piiri
 • Kansalaisyhteiskunnan uusi tuleminen, pj. Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sini Ruohonen
 • Digitalisaatio etenee ja talous etsii suuntaansa, pj. toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, Turun kauppakamari

Sihteerit antavat mielellään lisätietoja työryhmistä ja niiden toiminnasta. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi . 

III Toimenpidevaiheen työryhmien työskentely

Visiovaiheen jälkeen valmistelu eteni toimenpiteiden tunnistamiseen. Työtä varten kutsuttiin neljä työpajaa seuraavilla teemoilla.

 • Osana ympäristöä 7.4. klo 14-16
  • Ryhmä keskittyy ympäristöön, luontoon, kestävyyteen, Saaristomereen, liikkuvuuteen ja saavutettavuuteen. Se työskentelee erityisesti seuraavan visioluonnoksen pohjalta: ”Varsinais-Suomi on vuonna 2040 kestävän Itämeren alueen hiilineutraali edelläkävijä ja puhtaiden ratkaisujen ja innovaatioiden sillanrakentaja.”
  • Puheenjohtajana ylijohtaja Olli Madekivi, Varsinais-Suomen ELY-keskus.
  • Sihteerit: Timo Juvonen, Aleksis Klap, Malla Rannikko-Laine
  • ilmoittautuneet (pdf-tiedosto)
 • Kaikki mukana 15.4. klo 10-12
  • Ryhmä keskittyy osallisuuteen, ihmiskeskeisyyteen, joustavuuteen ja monipaikkaisuuteen. Se työskentelee erityisesti seuraavan visioluonnoksen pohjalta: ”Varsinais-Suomi on vuonna 2040 yhteisöllinen maakunta, joka tarjoaa hyvinvoinnin mahdollisuuksia jokaiselle.”
  • Puheenjohtajana toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila, SPR Varsinais-Suomen piiri
  • Sihteerit: Kirsi Stjernberg, Virpi Mamia, Sami Heinonen
  • ilmoittautuneet (pdf-tiedosto)
 • Uutta tehden 8.4. klo 13-15
  • Ryhmä keskittyy kokeiluihin, TKI-yhteistyöhön, kumppanuuteen, ennakointiin ja osaamiseen. Se työskentelee erityisesti seuraavan visioluonnoksen pohjalta: ”Varsinais-Suomi on vuonna 2040 yhdessä tekemisen ja tietoon perustuvien päätösten maakunta.”
  • Puheenjohtajana Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sini Ruohonen.
  • Sihteerit: Esa Högblom, Salla-Maria Lauttamäki, Riikka Leskinen
  • ilmoittautuneet (pdf-tiedosto)
 • Vahvat elinkeinot 12.4. klo 13-15
  • Ryhmä keskittyy digitalisaatioon, kestävään kasvuun, kansainvälisyyteen, työllisyyteen, vahvoihin elinkeinoihin ja liikkuvuuteen. Se työskentelee erityisesti seuraavan visioluonnoksen pohjalta: ”Varsinais-Suomi on vuonna 2040 muutoksia ennakoiva ja kasvuhakuinen digimaakunta.”
  • Puheenjohtajana toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, Turun kauppakamari.
  • Sihteerit: Sonja Palhus, Petteri Partanen, Antti Vasanen
  • ilmoittautuneet (pdf-tiedosto)

IV Lausuntokierros

Työryhmien tuottaman materiaalin perusteella kirjoitettu maakuntastrategian luonnosversio käsiteltiin Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksessa elokuussa 2021, minkä jälkeen hallitus päätti lähettää version kommentoitavaksi. Strategia on tarkoitus hyväksyä Varsinais-Suomen maakuntavaltuustossa joulukuussa 2021.

Lausuntokierroksella 1.9.-20.10.2021 käytettävissä on koko luonnosmateriaali suomeksi. Ruotsiksi saatavilla on osa materiaalista. Maakuntastrategia käännetään hyväksynnän jälkeen kokonaisuudessaan ruotsiksi, ja siitä tehdään tiivistelmä englanniksi.

Viestintä ja vuorovaikutus

Maakuntastrategian valmistelun ja siihen liittyvän viestinnän tulee olla aktiivista, avointa ja ajantasaista. Varsinais-Suomen maakuntastrategiavalmistelua varten avattiin oma sivu Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen Kumppanuusfoorumin internet-sivuille. Sivuilta löytyy säännöllisesti päivittyvä osallistamis- ja arviointisuunnitelma, sekä tarkemmat tiedot valmistelun vaiheista, osallistumistavoista ja tuloksista. Lisäksi valmisteluvaiheista kerrotaan Varsinais-Suomen liiton sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Twitter).

Vuorovaikutuksen työkaluina hyödynnetään ensisijaisesti tapaamisia ja verkkotyöskentelyalustoja. Tapaamiset ja työpajat järjestettiin läpi prosessin etäkokoustyökalujen avulla (Teams, Zoom). Verkkotyöskentelyalustoilla (Howspace, Google Docs ym.) jaettiin materiaaleja sekä kommentoitiin ja keskusteltiin niiden sisällöistä.

Vaikutusten arviointi

Varsinais-Suomen maakuntastrategiaan 2040+ kuuluvan maakuntaohjelman 2022–2025 osalta tehdään ennakoiva Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) Varsinais-Suomen liiton puolesta strategiatyössä päätettyjen linjausten ja toimenpiteiden valmistuttua. Aineisto on tämän jälkeen löydettävissä maakuntastrategian verkkosivuilta.

Maakuntastrategian ja maakuntaohjelman toimenpiteiden vaikutusten arviointia jatketaan säännöllisesti strategian toteuttamisen ajan strategiassa määritellyin tavoin. Varsinainen vaikutusten arviointi tehdään strategiakauden päätyttyä.

Yhteystiedot ja kommentointi

Valmisteluun liittyvät kommentit ja kysymykset voi lähettää kaikissa valmistelun vaiheissa joko sähköisesti tai postitse seuraavien osoitteiden kautta: kirjaamo (at) varsinais-suomi.fi ja Varsinais-Suomen liitto, PL 273, 20100 Turku.

Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ valmistelun osallistumis- ja arviointisuunnitelma (5.11.2020) (pdf-tiedosto)

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, puh. 040 506 3715
Suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056
Erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, puh. 040 520 0761 (valmistelutyön koordinointi)
Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, puh. 040 776 0630
Erikoissuunnittelija Timo Juvonen, puh. 040 8295 543
sähköpostit: etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi