Maakuntastrategia

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen maakuntastrategian kesäkuussa 2014. Maakuntastrategia sisältää pitkän tähtäimen maakuntasuunnitelman sekä neljän vuoden välein laadittavan maakuntaohjelman. Maakuntaohjelma esittelee suunnitelman siitä, miten maakuntastrategian tavoitteet saavutetaan. Maakuntaohjelmaa toteutetaan Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumilla, joka kokoaa maakunnan verkostot yhteen maakuntaohjelman teemoissa. Kumppanuus on meille varsinaissuomalaisille tärkeää, ja maakuntastrategiaa onkin alettu kutsua kumppanuusstrategiaksi samalla kun strategiaa toteutetaan kumppanuusfoorumilla. Kumppanuustyössä meidän ohjenuoramme on maakuntastrategian visio – Varsinais-Suomessa elämisen laatu on parasta. Menestyvää ja hvyinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella – sekä neljä tavoitetta ja arvoa:

  • Vastuullisuus: Tulevaisuus muodostuu valinnoista nyt
  • Yhteistyötaidot: Yhdessä rajat ylittäen
  • Saavutettavuus: Lähestyttävä Itämeren portti
  • Resurssiviisaus: Innovoivaa edelläkävijyyttä

Varsinais-Suomessa elämisen laatu on parasta. Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella.

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2018-2021 joulukuussa 2017. Maakuntaohjelman päivitystyön keskeisiä sisältöjä ovat aluekehityksen tilannekuvan päivittäminen sekä maakuntaohjelman toimenpiteiden täsmentäminen. Päivitykset perustuvat muun muassa Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen tuomiin tarpeisiin, valmistavan teollisuuden kasvunäkymiin, merialuesuunnittelun käynnistymiseen, aluerakenteellisesti oleellisten avausten (kuten Tunnin juna ja Pohjoinen kasvuvyöhyke) edistymiseen sekä kumppanuusstrategian mukaisten ohjelmien laadintaan ja jo edistyneisiin toimenpiteisiin.

Maakuntaohjelma 2018-2021 sisältää myös Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopisteet. Älykäs erikoistuminen on Euroopan unionin politiikkamalli, jonka mukaisesti alueet tunnistavat omat vahvat osaamisalueet, joihin kehittämisresurssit kohdennetaan. Painopisteet Varsinais-Suomessa ovat:

  • sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio,
  • innovatiiviset ruokaketjut ja
  • lääke- ja bioteknologia.

Positiivinen rakennemuutos tuo talouskasvua ja edellyttää joustavaa aluekehittämistä, yhdessä

Ihmiset tekevät strategiat eläväksi ja tavoitteet todeksi. Positiivinen rakennemuutos ja älykäs erikoistuminen edellyttävät meiltä laajaa yhteistyötä ja tahtoa pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, jotta pysymme jatkossakin kehityksen kärjesssä. Meillä on lukuisia hienoja verkostoja ja hankkeita, jotka joka päivä työskentelevät näiden teemojen eteen. Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi, jonka kautta maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa toteutetaan, on tämän yhteistyön kokoaja ja sytyttäjä. Nämä verkkosivut on rakennettu toimimaan tämän työn viestintäkanavana.