Foorumit » Ympäristöverkostot

Varsinais-Suomen ympäristö on monipuolinen. Meiltä löydät perinteistä maaseutumaisemaa polveilevine jokilaaksoineen sekä tuhansien saarten Saaristomeren, puhumattakaan arvokkaista kulttuuriympäristöistämme.  Maakunnassa toimii lukuisia ympäristöaiheisia verkostoja, joissa toimijat  työskentelevät eri tavoin puhtaan ympäristön puolesta. Tutustu niistä muutamiin:

Ympäristö Nyt

Ympäristö Nyt on Lounais-Suomen ympäristöyhteistyön palvelu, jonka ytimenä on Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteinen ympäristöohjelma. Palvelu tarjoaa ajankohtaista tietoa alueen ympäristöasioista. Ympäristöohjelmaa toteutetaan monipuolisen yhteistyön kautta muun muassa Haasteareenalla. Areenalla jaetaan hyviä ympäristökäytäntöjä ja omalla esimerkillä haastetaan toisia toimijoita mukaan toteuttamaan ympäristötekoja. Haasteareena on mainio paikka oppia kumppaneilta ja jakaa hyviä käytäntöjä. Ympäristö Nyt -palvelua ylläpitää Varsinais-Suomen ELY-keskus. https://ymparistonyt.fi/

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto kokoaa yhteen alueen vapaaehtoistoimijoita, asiantuntijatietoa ja materiaalia. Tavoitteena on luoda aktiivinen verkosto, jonka kautta vapaaehtoistoimijat ja yhdistykset löytävät toisensa ja voivat jakaa kokemuksiaan ja tietoa vesiensuojeluun liittyen. Vesistökunnostusverkostoa vetää Valonia ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry. https://www.valonia.fi/fi/vesi/vesiensuojelu/vesistokunnostusverkosto

Loura – Lounaisrannikkoyhteistyön vesiverkosto

Loura-vesiverkosto on lounaisrannikon vesialan yhteistyöverkosto, jonka ydintoimijoita ovat SAMK:in Vesi-instituutti Wander, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Åbo Akademi sekä Pyhäjärvi-instituutti. Verkoston ideana on tuoda vesialan toimijoita lähemmäksi toisiaan ja etsiä synergiaetuja. Verkostoa koordinoi vuonna 2019 Turun ammattikorkeakoulu. Lisätietoja Jussi Laaksonlaidalta, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi .

Hiilineutraali Lounais-Suomi

Ilmastovastuullinen yhteistyö ja toiminta on tiivistynyt Lounais-Suomen alueella. Maakunnissa pyritään tulokselliseen yhteistyöhön ilmastohaasteeseen vastaamiseksi ja ilmastopäästökehitystä seurataan maakunta- ja kuntatasolla vuosittain. Työtä toteutetaan ”Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia” (CANEMURE) -hankkeella vuosina 2019-2024. Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi hanketta maakunnassa tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja Valonian kanssa. https://ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi/

Vaikuta vesiin Nyt

”Vaikuta vesiin Nyt” on tietolähde kaikille vesiasioista kiinnostuneille. Vesi ja vesien tilaan vaikuttavat asiat ovat osa jokaisen arkea. Sivusto kertoo, miten voit omalta osaltasi vaikuttaa vesien tilaan, sekä välittää tietoa vesiensuojelusta ja muista vesiasioista. Sivuston tuottaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vesiviestintätiimi. https://ymparistonyt.fi/vaikutavesiin/

Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristöohjelma tarjoaa tietoa sekä ohjaa kulttuuriympäristön hoitoa, säilyttämistä ja kehittämistä. Ohjelma on apuna päätöksenteossa ja kuntien rakennetun ympäristön suunnittelussa. Lue lisää tapahtumista, hankkeista ja avustuksien hausta: https://ymparistonyt.fi/kulttuuriymparisto-3/.

Ympäristökasvatus

Lounais-Suomen ympäristökasvatusverkostolla on tavoitteellinen näkemys toiminnan kehittämisestä ja yhteistyöstä. Verkoston jäsenet tekevät käytännön ympäristökasvatustyötä ja jakavat sitä koskevaa tietoa. Toiminta keskittyy kahteen teemaan: 1) Maisemat, luonnonalueet ja kulttuurihistorialliset kohteet – sadan vuoden arvot ja 2) Kestävä kuluttaminen ja kiertotalous – taitoa pienestä pitäen. Yhteistyötä koodinoivat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valonia ja Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä. https://ymparistonyt.fi/ymparistokasvatus/strategia/

Koulujemme lähivedet -toimintaa edistää oma verkostonsa, joka ylläpitää nettisivuja Ympäristö Nyt -palvelussa. https://ymparistonyt.fi/koulujemme-lahivedet/

 

Kuva: Ympäristö Nyt