Foorumit » Suunnittelufoorumi

Suunnittelufoorumi on verkostoalusta, jonka tarkoituksena on lisätä keskustelua ja tiedon kulkua maakunnallisesti keskeisten ja vaikuttavien alueita ja liikennettä koskevien suunnittelu- ja kehittämiskysymysten osalta ja vahvistaa maakunnallisen suunnittelija- ja toimijaverkoston yhteistyötä. Suunnittelufoorumin sateenvarjon alla visioidaan maakunnan tulevaisuutta ja toisaalta ratkotaan käytännön suunnittelukysymyksiä ja ideoidaan keinoja kehittämistoimenpiteiden ja hankkeiden toteuttamiseksi.

Alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikkumisen kysymykset ovat maakunta- ja kuntarajat ylittäviä ja ilmastotavoitteiden näkökulmasta globaaleja. Maakunnan seutujen, kaupunkien ja kuntien välisellä hyvällä vuorovaikutuksella ja synergiaetujen tavoittelulla vahvistetaan maakunnan elinvoimaisuutta. Suunnittelufoorumissa tehtävä työ edistää maakunta- ja liikennestrategioiden tavoiteitta yhteisestä kestävästä alue- ja yhdyskuntarakenteesta, hyvästä saavutettavuudesta, asukkaiden sujuvasta arjesta ja elinkeinoelämän elinvoimaisuudesta.

Maakunnan suunnittelun keskeiset yhteistyömuodot ovat Varsinais-Suomen jatkuva maakunnallinen aluerakennetyö (organisoitumassa) sekä Varsinais-Suomen ja Turun seudun liikennejärjestelmätyö.

Maakunnan kehittämisen ajankohtaisiin kysymyksiin pureutuvia laajempia sidosryhmätilaisuuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa. Tämän lisäksi foorumin verkostot kokoontuvat useisiin pienempiin kokouksiin ja työpajoihin tarpeen ja teeman mukaan. Suunnittelufoorumin tilaisuuksien koordinoivana tahona toimii Varsinais-Suomen liitto yhteistyökumppaneineen.

Foorumilla mukana olevia organisaatioita:

 • Varsinais-Suomen liitto
 • Varsinais-Suomen ELY
 • Varsinais-Suomen kunnat
 • Väylävirasto
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Liikenneturva
 • Valonia
 • Turun, Naantalin ja Uudenkaupungin satamat
 • Finavia
 • liikennöitsijät
 • yhdistykset, esim. Turun seudun polkupyöräilijät
 • elinkeinoelämän edustajat, mm. Kauppakamari, Kesko, TOK
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry