Foorumit » Osaamisen ja koulutuksen foorumi

Maakunnallista osaamis -ja koulutustarpeiden ennakointityötä sekä elinkeinoelämän ja koulutusjärjestelmän välistä yhteistyötä tehdään tällä hetkellä kattavasti monilla foorumeilla. Maakunnallista klusteriperusteista ennakointityötä on esimerkiksi toteutettu jo muutaman vuoden ajan ja lisäksi positiivisen rakennemuutoksen yhteydessä on panostettu merkittävästi alueen tekniseen osaamiskapasiteettiin liittyviin kehittämistoimenpiteisiin. Klusteriperusteista osaamistarve-ennakointia on tehty erityisesti meri -ja valmistavan teollisuuden, rakennus -ja kiinteistöalan, matkailualan, ruokaketjun sekä logistiikka-alojen puitteissa. Toimijoita kootaan myös säännöllisesti toimialarajat ylittävästi käsittelemään erilaisia tulevaisuusteemoja.

Osaamisen ja koulutuksen foorumin tavoitteena on edelleen vahvistaa osaamistarve-ennakoinnin alueellista kumppanuutta sekä kehittää määrällisen ennakoinnin tiedontuotantoa. Alueellista kumppanuutta edistetään erityisesti maakunnallisella ennakointiakatemia-hankekokonaisuudella vuosina 2018-2021. Ennakointiakatemia-mallin keskeinen tavoite on ajantasaisen ja tulkitun ennakointi- ja tulevaisuustiedon hyödyntäminen ja jalkauttaminen verkostoyhteistyönä eri toimijoiden mm. koulutuksenjärjestäjien käyttöön.

Foorumilla mukana olevat organisaatiot:

Turun ammattikorkeakoulu
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Turun yliopisto (Brahea, tutu)
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Novida
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Turun kauppakamari
Varsinais-Suomen yrittäjät ry

 

Kuva: Pexels.com CC0 Licence