Foorumit » Matkailufoorumi

Varsinais-Suomen matkailufoorumi on matkailusektorin yhteistyöverkosto, joka tukee maakuntastrategian tavoitetta vetovoimaisen ympäristön ja matkailun synergiasta sekä edistää Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon tiekarttatyön toteuttamista. Yhdessä kestävää kasvua 2.0 tiekartan tavoitteena on kestävän matkailun kasvun varmistaminen koko maakunnassa.

Tiekartta on matkailutoimijat yhteen kokoava väline, jonka tehtävänä on toimia matkailun kehittämistyössä yhteisenä ohjenuorana ja saada aikaan tuloksekasta matkailuelinkeinon kehittämistyötä. Lähtökohtana on, että toimenpiteitä toteutetaan laajan toimijajoukon yhteistyönä huomioiden näiden omat tavoitteet ja painopisteet. Tiekarttaa toteutetaan niin julkisten toimijoiden kuin alan yritystenkin toimesta ja osaan tavoitteista sekä toimenpiteistä voidaan vastata ulkoisella hankerahoituksella. Tiekartta on laadittu ajankohtana, jolloin matkailu on ollut akuutissa kriisissä koronapandemian myötä.

Varsinais-Suomen matkailun tiekartan toimenpideohjelma koostuu menestyvän matkakohteen ekosysteemin johtamisesta ja kolmesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, joiden kautta vastataan alueen matkailun kehittämisen tavoitteisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Jokaiselle toimenpideohjelmalle on määritelty tarkemmat konkreettiset toimenpiteet sekä tavoitteet. Kehittämisen toimenpiteet ja tavoitteet ohjaavat kaikkia alueen toimijoita.

 1. Varsinais-Suomi on omaleimainen ja siksi houkutteleva matkailualue
 2. Varsinais-Suomi on ympärivuotinen matkailualue
 3. Varsinais-Suomi on saavutettava matkailualue

Läpileikkaavina teemoina kehittämistyössä ovat

4. Mahdollistava digitaalisuus ja

5. Vastuullinen matkailualue

Kuva: Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon tiekartta ”Yhdessä kestävää kasvua 2.0”

Käytännössä tiekarttatyötä vievät eteenpäin kolme teemaryhmää, joita ovat Tiedolla johtamisen, Kestävän matkailun sekä Digitalisaation -ryhmät. Ryhmät koostuvat maakunnan matkailuelinkeinon kehittämisen asiantuntijoista. Lisäksi myöhemmin syksyllä 2021 tullaan kokoamaan erillinen johtoryhmä, joka vastaa lisäksi markkinoinnista ja brändäyksestä sekä saavutettavuuskysymyksistä.

Tiekarttatyötä tehdään erillisellä MAKE Howspace- työalustalla.

Matkailufoorumi mudostaa jatkossakin taustalla vaikuttavan laajemman verkoston, joka tukee teemaryhmien työtä.

Matkailufoorumin osana toimii myös Reitistöryhmä.

Foorumilla mukana olevia organisaatioita:

 • Varsinais-Suomen liitto
 • Turun kaupunki/Visit Turku
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Turku Science Park/elokuvakomissio
 • Visit Naantali
 • Naantalin kaupunki
 • Yrityssalo Oy
 • Uusikaupunki
 • Kustavi
 • Loimaa
 • Paraisten kaupunki
 • Kaarinan kaupunki/Turun seudun itäiset kunnat
 • Kemiönsaaren kunta > Visit Kimitoön
 • Maakunnan Leader-ryhmät
 • Central Baltic –ohjelma
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun yliopisto
 • Turun ammatti-instituutti
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä
 • Salon Seudun koulutuskuntayhtymä
 • ProAgria Länsi-Suomi
 • Metsähallitus
 • Salon kaupunki > Saloon