Foorumit » Luonnonvarafoorumi

Varsinais-Suomen luonnonvarafoorumin tavoitteena on toteuttaa keskeisiä luonnonvara- ja kiertotalousteemaan kohdistuvia selvitystöitä ja yhteistyötoimia eri toimijoiden kanssa maakunnan alueella. Foorumin toimilla ja sidosryhmätyöskentelyllä tuetaan aloitettua luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavatyön laatimista. Foorumin keskeinen tavoite on myös välittää tietoa ajankohtaisista asioista ja edistymisestä eri sidosryhmien välillä käsiteltävistä teemoista.

Foorumin kokoukset järjestetään kohdennetusti eri aihepiirin teemoista, joihin osallistuminen on avointa kaikille sidosryhmille.