Foorumit » Kansainvälinen foorumi

Varsinais-Suomi on aidosti kansainvälinen maakunta, joka profiloituu osaamisensa, saavutettavuutensa sekä positiivisen ilmapiirinsä kautta. Varsinais-Suomen kansainvälinen foorumi on maakunnallinen viestintä- ja yhteistyöverkosto, joka koostuu monista aktiivisista toimijoista. Kansainvälinen foorumi tukee maakuntastrategian tavoitetta, jonka mukaan Varsinais-Suomi on yksi Itämeren alueen kansainvälisisitä keskuksista. Kansainvälinen foorumi tarjoaa alustan tiedon ja kokemusten vaihdolle ja edistää siten toimijoiden yhteisymmärrystä varsinaissuomalaisten toiminnasta Itämeren alueella.

Itämeri-toimintaa kokoavaa viestintää löydät muun muassa Centrum Balticum -säätiön verkkosivuilta. Säätiö tarjoaa sivuillaan mm. päivittäisen katsauksen Itämeren alueen uutisiin sekä viikoittain ilmestyvän Pulloposti-kolumnin, jossa eri alojen asiantuntijat käsittelevät Itämeren alueen kehitystä.

Tarpeen mukaan toimijoiden koolle kutsumien yhteistyökokouksien lisäksi Centrum Balticum -säätiö järjestää kerran vuodessa laajan, kansainvälisen Itämeri-foorumi -konferenssin (Baltic Sea Region Forum), joka kokoaa yhteen paitsi maakunnan myös koko Itämeren alueen toimijoita vuosittain vaihtuvan teeman ääreen.

Foorumilla mukana olevia organisaatioita:

  • Centrum Balticum -säätiö
  • Varsinais-Suomen liitto
  • Turun kaupunki
  • Varsinais-Suomen korkeakoulut

Seuraa ajankohtaisia asioita sosiaalisessa mediassa: