Järjestöfoorumi » Järjestöjaosto

MYR järjestöjaosto

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) järjestöjaosto perustettiin MYR:n kokouksessa 13.5.2019 ja avoimen nimeämisprosessin seurauksena muodostettu jaoston kokoonpano vuosille 2019-2021 vahvistettiin MYR:n kokouksessa 21.10.2019. Jaosto on maakunnan yhteistyöryhmän alainen ja siten osa Varsinais-Suomen liiton toimintaa.

Järjestöjaoston tehtävänä on mm. edistää Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan toteutumista, järjestää vuosittain Varsinais-Suomen järjestöfoorumi -tapahtuma, edistää järjestö-kunta-maakunta -yhteistyötä, huolehtia järjestökentän edunvalvonnasta tuomalla yhdistysten ja järjestöjen asiantuntijuus esiin, sekä panostaa järjestökentän viestintään tiedon avoimuuden ja tiedon välittämisen kautta, tavoitteena erityisesti yhteistyötä ja rahoituksen saamista edistävän tiedon lisääminen sekä järjestötoiminnan brändäys.

Järjestöjaosto kokoontui ensimmäisen kerran 2.12.2019, jolloin sen puheenjohtajaksi 2019-2021 valittiin Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kylät ry, ja varapuheenjohtajaksi Regina Strandberg, Folkhälsans Förbund rf. Jaostossa ovat edustettuina mm. sosiaali- ja terveysyhdistykset, vapaa-aika ja harrastusyhdistykset, kylä- ja asukasjärjestöt, neuvontajärjestöt, kulttuuriyhdistykset, palvelujärjestöt, eläkeläis- ja veteraanijärjestöt, kasvatus-, tiede-, ja opintoyhdistykset, nuorisoyhdistykset ja opiskelijajärjestöt, kehitystyö, ystävyysseurat, etniset järjestöt, ympäristöyhdistykset, sekä viranomaisina Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Varsinais-Suomen liitto.

Jaoston toiminta perustuu avoimen järjestöfoorumin toiminnan tuloksena syntyneeseen ja järjestöfoorumitapahtumassa 19.11.2018 julkistettuun Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekarttaan.  Jaoston kokousten välillä työ etenee kuudessa työryhmässä, jotka koostuvat jäsenistä ja varajäsenistä. Työryhmien teemat ovat 1) Jaoston kehittäminen ja muodostaminen, 2) Kestävä kehitys, 3) Koulutus ja osaaminen, 4) Kulttuurien voimavarat MYR-työskentelyssä, 5) Kuntayhteistyö ja 6) Tulevaisuuden järjestö. Jaoston työskentelyn poikkileikkaavia teemoja ovat järjestöjen välisen tuttuuden, vuorovaikutuksen ja viestinnän lisääminen sekä Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan 2018-2020 päivittäminen huomioimaan järjestömaailmaa koskevat ilmiöt nykyistä paremmin.

Järjestöjaoston kokoonpano 2019-2021 päivitetty 4 2 2021
Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys (6 § d. Järjestöjaosto)
Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartta 2021-2022

Jaoston kokousmuistiot:

Lisätietoja:

  • jaoston puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen Kylät ry, p. 044 303 9990, etunimi.sukunimi@vskylat.fi
  • jaoston varapuheenjohtaja: toiminnanjohtaja Regina Strandberg, Folkhälsans Fördbund, p. 040 732 3603, etunimi.sukunimi@folkhälsan.fi
  • jaoston sihteeri: erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, Varsinais-Suomen liitto p. 040 520 0761, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi