Foorumit » Järjestöfoorumi

Järjestöfoorumin tavoite vahvistaa edellytyksiä aktiiviselle kansalaistoiminnalle Varsinais-Suomessa. Se lisää osallisuuden lisäksi poikkisektoraalista yhteistyötä sekä järjestökentän keskinäistä tuttuutta. Järjestöfoorumin kaikki tapahtumat ovat avoimia ja maksuttomia.

Järjestöfoorumin työtä ohjaa Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartta 2021-2022, joka esiteltiin järjestöfoorumissa 18.11.2020. Tiekartta tunnistaa toimijoiden välisiä yhteisiä intressejä ja yhdistää voimat tavoitteiden toteuttamiseksi. Tiekartta on yhteistyön elävä opas, jota päivitetään vähintään muutaman vuoden välein  toivottavasti yhä laajenevan osallistuvan järjestöjoukon toimesta.

Tiekartan omistajana ja Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön nimettynä edustajaryhmänä toimii maakunnan yhteistyöryhmän asettama MYR järjestöjaosto. Kaudelle 2019-2021 nimetyn jaoston ensimmäinen kokous pidettiin 2.12.2019 ja sen puheenjohtajaksi valittiin Varsinais-Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Tauno Linkoranta.

Maakunnallinen järjestöyhteistyö ja tiekarttatyö on osa Varsinais-Suomen maakuntastrategia- ja maakuntaohjelmatyötä 2018–2021, missä järjestöyhteistyön kehittäminen mainitaan yhtenä maakunnan kehittämisen toimenpiteistä. Maakuntastrategia korostaa maakunnallisen kumppanuusyhteistyön tärkeyttä ja rakentaa kanavia sen toteuttamiseksi, myös järjestökenttää ajatellen.

 

Mukana olevia järjestöjä ja muita toimijoita:

4H-yhdistys
Aurajokisäätiö sr.
Auralan Nuoret ry / Turun Tyttöjen Talo
Chorus Cathedralis Aboensis ry
Daisy Ladies ry
Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri
Elämäntaidon ja vanhemmuuden tuki ry
Etävanhempien liitto ry
Folkhälsans Förbund rf.
I Samma Båt – Samassa Veneessä r.f.
Invalidiliitto ry
JärjestöSoteHanke 113
Kirjan talo – Bokens hus ry
Kuurojen Liitto ry
Lavamäen kyläyhdistys
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu LiikU ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Lounatuulet Yhteisötalo
Lupa auttaa -hanke, LAPE muutosohjelma V-S
Länsi-Suomen etävanhemmat ry
Länsirannikon Pioneerit ry
Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry
Mannerheimin lastensuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri
Maskun-Ruskon-Vahdon, Naantalin ja Turun 4H-yhdistykset
Mietoisten kirkkoseudun kylät ry
MTK-Varsinais-Suom
Naantalin kaupunki, liikuntapalvelut
Opintokeskus Sivis
Pidä Saaristo Siistinä ry
ProAgria Varsinais-Suomi / Lounais-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ry
Salon kaupunki, kylähanke
Salon seudun romanit ry
Salon SYTY ry
Suomen 4H-liitto
Suomen Dystonia-yhdistys ry, Turun Seudun vertaistukiryhmä
Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Suomen Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri
Taito Varsinais-Suomi ry
TSL Turku
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO
Turun kaupunki
Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala
Turun kaupunki, vapaa-aikatoimiala
Turun Kaupunkilähetys ry
Turun Sanataideyhdistys ry
Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry
Turun seudun Kehitysvammaisten tuki ry
Turun Seudun Nivelyhdistys
Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Turun seudun Reumayhdistys ry
Turun Seudun TST ry
Turun Seudun Vammaisjärjestöt ry
Turun Seudun Vanhustuki ry
Turun Sydänyhdistys ry
Turun taiteilijaseura ry
Turun Vesaiset
Uuden Muotoilun Yhdistys
Valonia
Valonia, Ympäristökasvatusyhdistys Haavi
Varsin Hyvä ry
Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta / Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Varsinais-Suomen kansanmusiikkiyhdistys ry
Varsinais-Suomen Kylät ry
Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat ry
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki VOTTY ry
Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiiri ry
Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaussairausjärjestöt VAPI ry
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Åbolands hantverk r.f.
Åbolands Ungdomsförbund

 

Kuva: Salla-Maria Lauttamäki