Foorumit » Avoimen tiedon verkosto

Avoimen tiedon verkoston tavoitteena on edistää tiedon avointa saatavuutta, yhteistyötä ja osaamista lounaisessa Suomessa. Verkosto ajaa laajasti avoimen datan ja paikkatietojen hyötykäyttöä, jolloin esimerkiksi kansalaiset ja yritykset voivat vapaasti hyödyntää avoimia tietoaineistoja. Verkosto pyrkii osaltaan vaikuttamaan niin alueellisiin kuin kansallisiin prosesseihin, jotka tähtäävät tiedon laadun, yhteentoimivuuden ja avoimen saatavuuden parantamiseen. Tärkeinä päämäärinä ovat myös alueen kehittämisen ja päätöksenteon tietoperustan vahvistaminen, kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja liiketoiminnan edellytysten parantaminen.

Avoimen tiedon verkosto tukee Varsinais-Suomen maakuntastrategian päätoimenpidettä Kumppanuusfoorumia, jonka perustana ovat ihmiset ja tieto. Datan avoimuus on digitalisoituneessa yhteiskunnassa tärkeää, ja avoin data on keskeinen raaka-aine ja arvonlisäyksen lähde. Avoimen datan kansantaloudellista merkitystä kuvaa esimerkiksi VTT:n selvitys, jonka mukaan liikennetietoa tarjoavat Trafin tietokannat tuovat Suomen kansantalouteen jopa 100 miljoonan euron vuotuisen arvonlisän.

Verkoston ylläpitäjinä toimivat Lounaistieto, Turun kaupunki ja Turku Science Park Oy. Verkostoon ovat tervetulleita mukaan kaikki aihepiiristä kiinnostuneet, kuten kuntien ja muun julkishallinnon sekä oppilaitosten ja yhdistysten edustajat, opiskelijat, yrittäjät ja sovelluskehittäjät. Keskustelua käydään verkoston tapaamisissa sekä mm. Slackissä, joihin voit pyytää pääsyä yhteyshenkilöiltä. Yhteistyötä tehdään avoimen datan toimijoiden kanssa myös kansallisella tasolla. Verkosto järjestää yleisölle avoimia tilaisuuksia, joiden teemat liittyvät datan ja paikkatiedon avoimuuteen ja hyödyntämiseen sekä avoimen lähdekoodin sovelluskehitykseen. Yleisötilaisuuksista viestitään mm. Kumppanuusfoorumin sekä ylläpitäjien verkkosivuilla. Toiveita yleisötilaisuuksien sisällöstä ja teemoista otetaan myös vastaan.

Avoimen tiedon keskeinen jakelukanava lounaisessa Suomessa on Varsinais-Suomen liiton yhteydessä toimiva aluetietopalvelu Lounaistieto, joka tarjoaa avointa dataa dataportaalissa, visualisoi paikkatietoaineistoja karttapalvelussa ja tarjoaa maakunnan tilaa kuvaavaa tietoa tilastoanalyysiosiossa. Avoimeen dataan on mahdollistua tutustua myös kansallisella avoindata.fi-sivustolla.

Tervetuloa mukaan edistämään tiedon avoimuuden kulttuuria!

Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan:

  • Verkostokoordinaattori Maiju Kähärä, Lounaistieto, Varsinais-Suomen liitto
   maiju.kahara@varsinais-suomi.fi, p. 040 528 7547
  • Avoimen datan asiantuntija Arvi Leino, Turun kaupunki
   arvi.leino@turku.fi, p. 050 558 9792
  • Asiakkuuspäällikkö Timo Huttunen, Turku Science Park Oy
   timo.huttunen@turkubusinessregion.com, p. 040 719 2335

Verkostossa mukana olevia organisaatiota:

Lounaistieto / Varsinais-Suomen liitto
Turun kaupunki
Turku Science Park Oy
Korkeakoulukumppani / Turun kuusi korkeakoulua yritysrajapinnassa
Turun yliopisto
Turun ammattikorkeakoulu
Åbo Akademi
Lingsoft
Varsinais-Suomen Yrittäjät
HANDATA-projekti
Jokojo Oy
Yrityssalo

 

Kuva: Turun kaupunki