Foorumit » Avoimen tiedon verkosto

Tietoa tuotetaan suunnattomat määrät, mutta miten se saadaan mahdollisimman monien käyttäjien hyödynnettäväksi? Avoimen tiedon verkoston tavoitteena on tiedon mahdollisimman avoin saatavuus lounaisessa Suomessa. Verkosto edistää laajasti paikkatietojen ja avoimen datan hyötykäyttöä, jolloin esimerkiksi kansalaiset ja yritykset voivat vapaasti hyödyntää avoimia tietoaineistoja omassa toiminnassaan. Datan avoimuus on tulevassa digitalisoituneessa yhteiskunnassa tärkeässä roolissa, ja avoin data tulee olemaan keskeinen raaka-aine ja arvonlisäyksen lähde.

Verkoston keskiössä on paikkatietoverkosto Lounaispaikka, jonka taustalla toimivat Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto, Turun kaupunki, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi yhdessä Yrkeshögskolan Novian kanssa. Keskeisiä sidosryhmiä ovat myös Varsinais-Suomen ELY-keskus ja maakuntamuseo, alueen kunnat ja Turku Science Park. Yhteistyötä tehdään avoimen datan toimijoiden kanssa myös kansallisella tasolla.

Toiminnan tavoitteena on alueen kehittämisen ja päätöksenteon tietoperustan vahvistaminen, kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja liiketoiminnan edellytysten parantaminen. Avoimen datan kansantaloudellista merkitystä kuvaa esimerkiksi VTT:n selvitys, jonka mukaan liikennetietoa tarjoavat Trafin tietokannat tuovat Suomen kansantalouteen jopa 100 miljoonan euron vuotuisen arvonlisän. Avoimen tiedon verkosto tukee maakuntastrategian päätoimenpidettä kumppanuusfoorumia, jonka perustana ovat ihmiset ja tieto.

Avoimen tiedon keskeinen jakelukanava on aluetietopalvelu Lounaistieto, joka tarjoaa avointa dataa dataportaalissa, visualisoi paikkatietoaineistoja karttapalvelussa ja tarjoaa maakunnan tilaa kuvaavaa tietoa tilastoanalyysiosiossa.

Tervetuloa mukaan julkaisemaan ja hyödyntämään dataa!

 

Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan:

 • Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitto
  antti.vasanen@varsinais-suomi.fi, p. 050 410 2294
 • Verkostokoordinaattori Sara Tamsaari, Lounaistieto, Varsinais-Suomen liitto
  sara.tamsaari@varsinais-suomi.fi, p. 040 507 7109
 • Avoimen datan asiantuntija Arvi Leino, Turun kaupunki
  arvi.leino@turku.fi, p. 050 558 9792
 • Erityisasiantuntija, avoin data, Kalle Luhtinen, Turku Science Park Oy
  kalle.luhtinen@businessturku.fi, p. 050 347 9541
 • Lehtori Antti Tuomisto, Turun yliopiston tietojärjestelmätiede, Korkeakoulukumppani
  antti.tuomisto@utu.fi, p. 040 737 1533
 • Projektitutkija Mikko Vermanen, Open DaaS -hanke
  mikko.vermanen@utu.fi

Foorumilla mukana olevat organisaatiot:

Lounaistieto
Varsinais-Suomen liitto
Turun kaupunki
Turku Science Park Oy
Korkeakoulukumppani
Turun kuusi korkeakoulua yritysrajapinnassa

 

Kuva: Turun kaupunki