EU-hankerahoitus

Rahoitusohjelmat ovat tärkeitä Euroopan unionin politiikan toimeenpanon välineitä, ja niillä toteutetaan EU:n strategioissa määriteltyjä tavoitteita. Rahoitusohjelmista jokaisella on omat osallistumissääntönsä ja vaatimuksensa. Varsinaissuomalaiset pärjäävät hauissa hyvin: toimijoille myönnettiin vuonna 2016 alkaneisiin hankkeisiin yli 40 miljoonaa ja vuonna 2017 alkaneisiin hankkeisiin yli 22 miljoonaa euroa.

Rahoitusohjelmat voidaan luokitella kolmeen pääkategoriaan:

  • rakenne- ja investointirahastot (tukia myöntävät alueet)
  • sisä- ja ulkorajaohjelmat (tukia myöntävät alueet, komissio ja ylikansalliset sihteeristöt)
  • erillisrahastot (tuet myöntää komissio)

Lisäksi rahoitushakuja tarjoavat esimerkiksi yhteiset ohjelma-aloitteet (JPIs) sekä EU:n kaupunkipoliittinen rahasto Urban Innovative Actions.

Hyvän kokonaiskuvan ja linkit ohjelmiin tarjoaa Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto. Tutustu tarkemmin!

Kun haluat tietää enemmän:

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto välittää varsinaissuomalaisille toimijoille ja taustatahoille ennakoivaa tietoa valmisteilla olevasta EU:n rahoitusohjelmista, lainsäädännöstä ja niiden mahdollisista vaikutuksista Varsinais-Suomeen.

Europe Direct Varsinais-Suomi tarjoaa tietoa ja apua Euroopan unioniin liittyvissä kysymyksissä.

Rakennerahastoasioissa voit kääntyä myös Varsinais-Suomen liiton puoleen: erikoissuunnittelija Ville Roslakka, p. 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Lisäksi kannattaa seurata mm. seuraavien profiilien päivityksiä sosiaalisessa mediassa:

  • @hankevalmistelijat
  • @rakennerahastot
  • @Opetushallitus
  • @Varsinaissuomenliitto
  • @euroopankomissiosuomessa