Älykäs erikoistuminen

Älykäs erikoistuminen (Smart Specialisation) on Euroopan unionin politiikkamalli: paikkaan sidottua, alueellisten viranomaisten koordinoimaa ja strategialähtöistä yhteistyötä, jossa alueet tunnistavat omat tulevaisuuden kasvu- ja vahvuusalueensa julkisen, yksityisen ja tutkimussektorin yhdessä etsimän ja tuottaman tiedon pohjalta, kokoavat nämä niin kutsuttuun älykkään erikoistumisen strategiaan (viitataan usein S3-lyhenteellä: Smart Specialisation Strategy), ja suuntaavat resursseja strategian toteuttamiseen. Yhteistyöllä pyritään innovaatioihin, investointeihin, kasvuun ja työpaikkoihin, sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisen monitasoisen yhteistyön kehittämiseen.

Aktiivinen työ älykkään erikoistumisen parissa voi parhaimmillaan tarkoittaa alueille uudenlaisia yhteistyömalleja, kansainvälistä näkyvyyttä ja kumppaneita, innovaatioita, rahoitusta, vaikuttavuutta, houkuttelevuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa kehittämissuunnitelmiin myös laajemmin Itämeren ja Euroopan alueella.

Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopisteet maakuntaohjelmassa 2018-2021 ovat:

Voit lukea enemmän älykkään erikoistumisen painopisteistämme:

Varsinais-Suomessa käynnistettiin maalis-huhtikuun 2019 taitteessa painopisteen yhteisen toimintasuunnitelmatyön. Toimintasuunnitelma 2019-2021  hyväksyttiin maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 21.10.2019 ja julkaistaan näillä sivuilla pian!