Älykäs erikoistuminen

Älykäs erikoistuminen (Smart Specialisation) on Euroopan unionin politiikkamalli: paikkaan sidottua, alueellisten viranomaisten koordinoimaa ja strategialähtöistä yhteistyötä, jossa alueet tunnistavat omat tulevaisuuden kasvu- ja vahvuusalueensa julkisen, yksityisen ja tutkimussektorin yhdessä etsimän ja tuottaman tiedon pohjalta, kokoavat nämä niin kutsuttuun älykkään erikoistumisen strategiaan (viitataan usein S3-lyhenteellä: Smart Specialisation Strategy), ja suuntaavat resursseja strategian toteuttamiseen. Yhteistyöllä pyritään innovaatioihin, investointeihin, kasvuun ja työpaikkoihin, sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisen monitasoisen yhteistyön kehittämiseen.

Aktiivinen työ älykkään erikoistumisen parissa voi parhaimmillaan tarkoittaa alueille uudenlaisia yhteistyömalleja, kansainvälistä näkyvyyttä ja kumppaneita, innovaatioita, rahoitusta, vaikuttavuutta, houkuttelevuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa kehittämissuunnitelmiin myös laajemmin Itämeren ja Euroopan alueella.

Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopisteet maakuntaohjelmassa 2018-2021 ovat:

Älykkään erikoistumisen toimintasuunnitelmamme vuosille 2019-2021 hyväksyttiin lokakuussa 2019. Lue lisää älykkään erikoistumisen työstämme:

Smart and Special Southwest Finland (kesä 2019)
Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen toimintasuunnitelma 2019-2021